Tester có nên kiêm vị trí Scrum Master?

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Tester có nên kiêm vị trí Scrum Master?

Post by tvn »

Nói về kiểm thử trong mô hình Agile, theo bạn thì Tester có nên kiêm vị trí Scrum Master nếu công ty bạn áp dụng Scrum?

Xin mời thảo luận chủ đề này tại đây.Post Reply

Return to “Agile Testing”