Agile testing là gì?

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Agile testing là gì?

Post by tvn »

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin liên quan đến lớp ISTQB Agile Tester tại TESTING VN.Post Reply

Return to “Agile Testing”