Tỉ lệ Công ty đang áp dụng Agile Testing

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Tỉ lệ Công ty đang áp dụng Agile Testing

Post by tvn »

TVN đã thực hiện 1 khảo sát nho nhỏ về Agile testing trên group Kiểm thử phần mềm Việt Nam.
Sau một tuần survey, cám ơn 36 bạn trả lời survey. Trong đó, phần lớn (18 bạn) mọi người đang làm việc liên quan đến Agile testing. Tiếp theo đó là không liên quan đến Agile testing (13 bạn) và còn lại 5 bạn chưa nghe về agile testing, nghĩa là chưa biết Agile là gì.

Kết quả chi tiết

Image
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “Agile Testing”