Tài liệu qui trình Scrum chi tiết

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Tài liệu qui trình Scrum chi tiết

Post by tvn »

Hi all,

Có một bạn gửi tặng các TVNese tài liệu chi tiết về mô hình Scrum.
Scrum Foundation .pdf.zip
Cám ơn người gửi.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.khanghiatai
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Tue 04 Aug, 2015 3:35 pm
Contact:

Re: Tài liệu qui trình Scrum chi tiết

Post by khanghiatai »

Thật cảm ơnbuithithanhtam
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Sun 04 Oct, 2015 10:43 am
Contact:

Re: Tài liệu qui trình Scrum chi tiết

Post by buithithanhtam »

Cảm ơn bạn :)dothingockim
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Tue 01 Mar, 2016 11:55 pm
Contact:

Re: Tài liệu qui trình Scrum chi tiết

Post by dothingockim »

Em cám ơn Anh.Post Reply

Return to “Agile Testing”