Product Owner làm gì trong Scrum

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Product Owner làm gì trong Scrum

Post by tvn »

Về định nghĩa, Product Owner là người sở hữu sản phẩm, hiểu rõ nhất về sản phẩm và các yêu cầu của sản phẩm. Thông thường vai trò này được đảm nhiệm bởi khách hàng. Nếu khách hàng không có người thực hiện việc này thì có thể người đóng vai trò Business Analyst của công ty phần mềm hoặc của đơn vị tư vấn thực hiện vai trò này. Product Owner chịu trách nhiệm về yêu cầu đầu ra của sản phẩm và là người chấp nhận sản phẩm.

Chúng ta sẽ xem xét trách nhiệm của Role này để hiểu hơn về yêu cầu công việc của họ. Theo Scaled Agile Framework thì Product Owner có các trách nhiệm sau:
 • – Quản lý Product Backlog: Product Owner là người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, hiệu chỉnh và duy trì Product Backlog. Product Backlog chứa chủ yếu là các User Stories (chức năng) cộng thêm các defect (lỗi phát sinh) và một số công việc liên quan khác. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra sản phẩm có chất lượng, tiến độ dự án cũng như giảm thiểu các rủi ro.

  – Định nghĩa Sprint Backlog: Product Owner chịu trách nhiệm Review, xác định thứ tự ưu tiên và hiểu rất rõ về backlog nên sẽ là thành phần quan trọng trong cuộc họp Sprint Planning. Product Owner cũng là người thông qua cuối cùng cho Sprint Backlog.

  – Giám sát thường xuyên quá trình xây dựng các Stories: Trong quá trình phát triển các chức năng nếu cần bất kỳ sự thay đổi nào thì Product Owner luôn chịu trách nhiệm chính trong việc thông qua các thay đổi đó.

  – Xét duyệt các chức năng được đưa ra trong mỗi phiên bản: Product Owner còn chịu trách nhiệm xét duyệt các chức năng có trong mỗi phiên bản Release. Điều này bao gồm việc kiểm tra các chức năng có đáp ứng được các yêu cầu hay không? Có qua được qui trình kiểm thử không? Có đảm bảo chất lượng và khả năng sử dụng hay không?

  – Sắp xếp các giai đoạn Release (PSI/release: Potentially Shippable Increment): trong quá trình phát triển theo SCRUM, dự án sẽ liên tục Release theo từng giai đoạn và Product Owner có vai trò quan trọng trong việc sắp xếp thời gian, các chức năng Release cũng như phối hợp Demo cho khách hàng, các nhà đầu tư.

  – Tham gia và chuẩn bị cho quá trình hoạch định: Như một thành viên mở rộng của bộ phận quản lý, Product Owner có trách nhiệm trong việc phối hợp để hoạch định quá trình xây dựng sản phẩm, ước lượng, sắp xếp các sự kiện ra mắt sản phẩm, Demo.

  v.v…
Ngoài ra, tùy theo từng dự án, product owner có thể tham gia xây dựng tầm nhìn, chiến lược, hoạch định các kế hoạch liên quan cho sản phẩm.

Từ các trách nhiệm đó, chúng ta có thể xác định một số yêu cầu kỹ năng cơ bản của Product Owner như sau:
 • – Phải có kinh nghiệm về sản phẩm sẽ phát triển
  – Có kiến thức tốt về quản lý, công nghệ bao gồm cả kiến trúc, thiết kế v.v..
  – Hiểu rõ về khách hàng và qui trình nghiệp vụ của sản phẩm
  – Hiểu rõ nhu cầu, chức năng của sản phẩm, mức độ ưu tiên của sản phẩm.
  – Có kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề
  – Phải có kỹ năng giao tiếp tốt cả với khách hàng và nhóm dự án
  – Có khả năng dẫn dắt, động viên nhóm dự án làm việc để họ phấn đầu hoàn thành dự án đúng mục tiêu đề ra.
Như vậy, Product Owner là một vai trò (role) đòi hỏi có kinh nghiệm, nó nắm một phần quan trọng vai trò của người quản lý dự án trong mô hình truyền thống nhưng khác ở chỗ là tập trung vào sản phẩm. Làm tất cả mọi thứ sao cho sản xuất được một sản phẩm tốt nhất. PM (Project/Product Manager) theo mô hình truyền thống có quá nhiều thứ phải quan tâm.

Nguồn: iviettech.vnPost Reply

Return to “Agile Testing”