Development Team làm gì trong Mô hình Scrum

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Development Team làm gì trong Mô hình Scrum

Post by tvn »

Team chịu trách nhiệm chính là phát triển sản phẩm, nó bao gồm các kỹ sư phần mềm làm việc cùng nhau. Tùy theo yêu cầu của từng dự án mà kỹ năng của các thành viên trong team khác nhau. Dưới đây, chúng ta sẽ liệt kê những yêu cầu chung của một kỹ sư phần mềm.

Trách nhiệm của Team:
 • – Hiểu rõ yêu cầu, phân tích, thiết kế, coding sản phẩm
  – Làm việc với PO để nắm rõ yêu cầu, đề xuất giải pháp, yêu cầu thay đổi các stories
  – Tham dự các cuộc họp Kick off, Sprint Planning, Sprint Review, Dialy Scrum Meeting
  – Nhận công việc, ước lượng và chịu trách nhiệm với công việc của mình về chất lượng, thời hạn hoàn thành
  – Sửa lỗi và đóng góp cải tiến sản phẩm
  – Hiểu rõ và tuân thủ Scrum Process
Yêu cầu kỹ năng các thành viên dự án:
 • – Hiểu và áp dụng được Scrum
  – Có các kỹ năng về phân tích thiết kế, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu được yêu cầu của một kỹ sư phần mềm
  – Có kỹ năng làm việc nhóm
Nguồn: iviettech.vnPost Reply

Return to “Agile Testing”