Scrum Master làm gì trong Mô hình Scrum

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Scrum Master làm gì trong Mô hình Scrum

Post by tvn »

Scrum Master là người chịu trách nhiệm chính để nhóm phát triển thực hiện đúng các yêu cầu của SCRUM. German Sakaryan đã liệt kê các công việc chính của Scrum Master theo Scrum Alliance như sau:
 • 1. Đảm bảo cho qui trình Scrum được tuân thủ
  2. Đảm bảo sự tương tác hợp lý giữa PO, Team và Management
  3. Bảo vệ và động viên Team
  4. Giúp công tác tổ chức (như họp, hạ tầng v.v..)
  5. Giúp Team tập trung vào công việc và đạt mục tiêu của Sprint hiện tại
  6. Làm việc với PO
  7. Training về Sprint cho Team, PO, Management và tổ chức
  8. Đảm bảo và giúp cho mọi thứ thông suốt
  9. Đấu tranh để phát triển một team có năng suất cao
  10. Hỗ trợ các hoạt động như Team building, phát triển kỹ năng cho các thành viên, xây dựng feedback v.v..
  11. Phát hiện và giải quyết các vấn đề
  12. Giúp team học hỏi từ các kinh nghiệm
Về kỹ năng được yêu cầu thì đây là một vị trí yêu cầu về các kỹ năng quản lý. Có thể liệt kê một số các yêu cầu kỹ năng như sau:
 • – Am hiểu về SCRUM và các qui trình của SCRUM
  – Có kỹ năng về quản lý, lãnh đạo, xử lý tình huống, giải quyết các mâu thuẩn, động viên, phát huy khả năng làm việc của người khác
  – Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật
Nguồn: iviettech.vnPost Reply

Return to “Agile Testing”