Agile Tester so với Tester truyền thống?

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Agile Tester so với Tester truyền thống?

Post by tvn »

Dù bạn đang là Tester nào thì công việc cơ bản của bạn cũng là kiểm tra chất lượng phần mềm. Tuỳ một số công ty, dự án vai trò của tester (Quality Engineer nói chung) có thể khác nhau.

Nếu mang ra so sánh, thì sau đây là những điểm tương đồng giữa Agile Tester và Tester truyền thống bao gồm:
 • 1. Lập kế hoạch, chuẩn bị cho công việc kiểm thử
  2. Viết test case cho các chức năng sẽ được kiểm thử
  3. Chuẩn bị môi trường và tạo dữ liệu test
  4. Thực thi test, và
  5. Báo cáo kết quả test
  6. Ngoài ra, testers còn tham gia các buổi họp với Khách hàng, PM, nhóm dev và nhóm Tester/QC về tình hình dự án hoặc các buổi phân tích yêu cầu
Những điểm khác nhau cơ bản giữa Agile Tester và Tester truyền thống bao gồm:
1. Lập kế hoạch test
Tester truyền thống: Dựa vào yêu cầu của hệ thống và sau khi họp với PM và DEV Lead thì sẽ phải lên kế hoạch test cho cả dự án, có thể kéo dài vài tuần cho đến vài tháng, hoặc vài năm
Agile Tester: Lên kế hoạch và chuẩn bị test cho một giai đoạn ngắn thường là 1-2 tuần (trong Scrum, thường thời gian của một giai đoạn - sprint - không quá 4 tuần)

2. Viết test case
Tester truyền thống: Trong thời gian đầu dự án, thường tester sẽ dựa vào tài liệu chi tiết của hệ thống để viết test case chi tiết. Nếu phát hiện sai sót trong tài liệu yêu cầu / thiết kế thì sẽ đặt câu hỏi cho người thiết kế / chịu trách nhiệm thiết kế tài liệu để làm rõ vấn đề.
Agile Tester: Hầu như là không có tài liệu chi tiết, mà chỉ có các user story ngắn gọn mô tả chức năng cần thiết. Nên tester sẽ chỉ viết checklist cơ bản. Trong các buổi họp sprint planning, Tester sẽ đặt câu hỏi cho các bên liên quan như khách hàng, PM hoặc dev để làm rõ yêu cầu.

3. Chuẩn bị môi trường test
Tester truyền thống: Trong các dự án truyền thống thì tester sẽ có nhiều thời gian hơn để tạo dữ liệu test và chuẩn bị môi trường test
Agile Tester: Tester thường không có nhiều thời gian để chuẩn bị môi trường test. Vì mỗi giai đoạn chỉ thường kéo dài 1-2 tuần vì vậy Tester phải hiểu rõ và nắm rõ hệ thống, cũng như đòi hỏi kỹ năng, kiến thức về môi trường, server, mạng,... nhiều hơn và cần hỗ trợ từ các bạn dev (hoặc devops) khác nhiều hơn. Các task cài đặt môi trường cũng có thể do DEV thực hiện. Mọi thứ đều có thể tạo task và cho vào board. Thành viên nào trong nhóm cũng có thể làm đượcPost Reply

Return to “Agile Testing”