Những kỹ năng cần thiết của Agile Tester

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Những kỹ năng cần thiết của Agile Tester

Post by tvn »

Để thích nghi và có thể làm việc tốt trong các dự án Agile, tester cần có nhiều kỹ năng hơn so với tester làm trong các dự án thông thường khác. Một trong những kỹ năng thiết yếu, quan trọng nhất của Agile tester đó là kỹ năng cộng tác (collaborate), làm việc trực tiếp với các thành viên khác trong nhóm như DEV, PM, BA hoặc khách hàng. Bên cạnh những kỹ năng thông thường như các tester khác, được đề cập trong ISTQB CTFL, thì dưới đây là một số kỹ năng cần thiết khác mà một Agile tester cần phải có:
  • test automation,
  • test-driven development,
  • acceptance test-driven development,
  • white-box,
  • black-box, and
ImagePost Reply

Return to “Agile Testing”