Tạo một maven project với Intelliji

Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Automation Test.
Forum rules
Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Automation Test.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 57
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Tạo một maven project với Intelliji

Post by cuhavp » Wed 28 Nov, 2018 7:02 pm

Yêu cầu
  • 1. Java JDK
  • 2. IntelliJ
Bạn có thể làm theo các bước dưới đây


1. bạn mở Intelliji và làm theo video ở dưới đây

Image


2. Ban đã có một Java project để làm việc

Image


3. Chuyển java project thành maven project

ImagePost Reply

Return to “Đào tạo Automation Tester”