Psychology in Testing - Tâm lý trong Kiểm thử Phần mềm

Nơi lưu trữ thông tin, tài liện, tài nguyên liên quan đến các lần offline của TVN Club.
Forum rules
Nơi lưu trữ thông tin, tài liện, tài nguyên liên quan đến các lần offline của TVN Club.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Psychology in Testing - Tâm lý trong Kiểm thử Phần mềm

Post by tvn »

Psychology in Testing - Tâm lý trong Kiểm thử Phần mềm

Giới thiệu về Speaker và chủ đề sẽ trình bày

IwP-eluUPhU

Nội dung buổi chia sẻ Psychology in Testing

nETtuOxjegUPost Reply

Return to “Tài liệu - Video - TVN Club”