Yêu cầu cần thiết trước khi học Appium

Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Appium - Mobile Automated Test.
Forum rules
Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Appium - Mobile Automated Test.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Yêu cầu cần thiết trước khi học Appium

Post by tvn »

Yêu cầu cần thiết trước khi học Appium - Mobile Automated Test
  • • Biết về quá trình phát triển các ứng dụng phần mềm trên máy tính và các thiết bị di động
    • Chỉ cần biết Java cơ bản (làm được hello word là được rồi), trong lớp học sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết.
    • Biết Selenium cơ bản, phần còn lại sẽ được trang bị trong suốt quá trình học
---

To join the Appium course you should
  • • Understanding of Computers and Mobile apps
    • No prior knowledge of Java, everything will be covered in this course
    • Basic selenium will also be taught during the session
Vui lòng tham khảo thêmPost Reply

Return to “Dạy Appium - Mobile Automated Test”