ISTQB Sample Exam chương I: Fundamentals of Testing (K2)

Nơi lưu trữ các câu hỏi, bài tập, luyện tập và bài thi mẫu... liên quan đến ISTQB
Forum rules
Chuyên mục này chỉ được post các bài viết, câu hỏi liên quan đến chứng chỉ ISTQB.
Để có kết quả nhanh chóng, bạn nên search trước khi post bài mới.
tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương I: Fundamentals of Testing (K2)

Post by tvn »

trangcun1011 wrote:17. Which of the following is NOT included in the Test Plan document of the Test Documentation Standard?
a) what is not to be tested
b) test environment properties
c) quality plans
d) schedules and deadlines

--> câu này trong file đáp án chủ top ghi là '' D.schedules and deadlines ''. Nhưng em/mình nghĩ ''C.quality plans '' mới là đáp án đúng chứ nhỉ? Trong topic 500 ISTQB Sample Papers 2010-2011 thì đáp án cũng là '' Quality plas'' cơ ạ. ^^

Có thể chủ thớt ghi nhầm, hoặc nhìn nhầm mất chữ "NOT" nên thấy D là đúng.
Câu này hỏi, cái nào sau đây không nằm trong tài liệu Test Plan chuẩn (dựa vào STD 829) => nếu không biết C. quality plans nghĩa là gì, thì cũng có thể loại trừ.
a. trong test plan phải có SCOPE, mình sẽ làm gì và không làm gì trong project này
b. thông tin về môi trường test (và thiết bị dùng để test) phải được đề cập => giúp chuẩn bị sẵn sàng trước khi test

d. lịch test và ngày hoàn thành phải có để mà biết làm cái gì trước, sau khi nào bắt đầu (schedule) và khi nào xong (deadline)

c. quality plans => nếu mình hiểu kế hoạch chất lượng như là ví dụ hôm nay chất lượng 10%, mai chất lượng 30%,... cái này sao mà plan được.

Mình cũng thấy c. quality plans là đáp án cho câu này.trangcun1011
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Wed 10 Aug, 2016 2:47 pm
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương I: Fundamentals of Testing (K2)

Post by trangcun1011 »

Anh TVN cho em hỏi chút ạ

34. Which of the following characterises the cost of faults?
a) They are cheapest to find in the early development phases and the less expensive to fix.
b) They are easiest to find during system testing but the most expensive to fix then.
c) Faults are cheapest to find in the early development phases but the most expensive to fix then.
d) Although faults are most expensive to find during early development phases, they are cheapest to fix then.

45. In prioritising what to test, the most important objective is to:
a) Find as many faults as possible.
b) Test high risk areas.
c) Obtain good test coverage.
d) Test whatever is easiest to test.

Các câu này đáp án chính xác là gì thế ạ? Em thấy chủ top ghi đáp án câu 34 là A; 45 là B Nhưng trong topic 500 ISTQB Sample thì 34 là B; câu 45 là A .
Em xin cảm ơn ạ!tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương I: Fundamentals of Testing (K2)

Post by tvn »

trangcun1011 wrote:Anh TVN cho em hỏi chút ạ

34. Which of the following characterises the cost of faults?
a) They are cheapest to find in the early development phases and the less expensive to fix.
b) They are easiest to find during system testing but the most expensive to fix then.
c) Faults are cheapest to find in the early development phases but the most expensive to fix then.
d) Although faults are most expensive to find during early development phases, they are cheapest to fix then.

45. In prioritising what to test, the most important objective is to:
a) Find as many faults as possible.
b) Test high risk areas.
c) Obtain good test coverage.
d) Test whatever is easiest to test.

Các câu này đáp án chính xác là gì thế ạ? Em thấy chủ top ghi đáp án câu 34 là A; 45 là B Nhưng trong topic 500 ISTQB Sample thì 34 là B; câu 45 là A .
Em xin cảm ơn ạ!
Câu 34: nói về chi phí của lỗi. Theo tài liệu ISTQB thì chi phí để fix lỗi sẽ tăng theo thời gian.

Nghĩa là, nếu ở giai đoạn test phát hiện lỗi, mà lỗi này nằm trong requirement, thì mình phải đi sửa lại requirement, rồi sửa design (nếu có, rồi code,... test case) và phải test lại nữa, tất cả những "chi phí" đó đều tính cho cái lỗi đó. Nhưng nếu giả sử, ở ngay chỗ giai đoạn lấy yêu cầu và viết tài liệu phát hiện lỗi đó (phát hiện sớm hơn), thì sẽ không phải tốn nhiều chi phí để xử lý nó.

Về vấn đề "cheapest to find in the early development phases" điều này không phải 100% là đúng, nó phụ thuộc vào lỗi gì? loại lỗi nào? mỗi kỹ thuật kiểm thử sẽ giúp mình phát hiện được một số loại lỗi nhất định và hiệu quả. Ví dụ lỗi nằm trong tài liệu mô tả, thiết kế thì review sẽ dễ tìm thấy hơn so với chạy ứng dụng lên mà test. Ngược lại, nếu lỗi liên quan đến phần mềm, chức năng, hiệu năng thì khi chạy ứng dụng lên để test (ví dụ ở system testing) thì dễ tìm thấy hơn là review.

Câu b, "during system testing but the most expensive to fix then" ý này không đúng vì lỗi được tìm thấy ở UAT hoặc khi khách hàng sử dụng bên phía họ thì sẽ tốn nhiều chi phí để fix hơn là ở giai đoạn system test.

Nên mình chọn đáp án A.
---

45. In prioritizing what to test, the most important objective is to:
a) Find as many faults as possible.
b) Test high risk areas.
c) Obtain good test coverage.
d) Test whatever is easiest to test.

"In prioritizing what to test" là trong quá trình sắp xếp thứ tự ưu tiên, xem cái nào test trước, thì mục tiêu nào là quan trọng nhất?
Cái quan trọng nhất là những chỗ có rủi ro cao, cần phải test trước (b).

a. tìm càng nhiều lỗi có thể càng tốt
b. kiểm thử các khu vực rủi ro cao
c. Đạt được độ bao phủ test tốt
d. Cứ test chỗ nào mà dễ test nhất

Vì vậy, anh chọn b. kiểm thử các khu vực rủi ro cao


... dang busy se update tiếplanhbt
Fresher Tester
Posts: 11
Joined: Fri 30 Nov, 2018 2:36 pm
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương I: Fundamentals of Testing (K2)

Post by lanhbt »

Hi anh tvn,
Trong phần bài tập "ISTQB Sample Exam Chương I" có một số câu em làm khác với đáp án trong file, em nhờ anh check giúp ạ:

39. Which of the following statements are true?
a. Faults in program specifications are the most expensive to fix.
b. Faults in code are the most expensive to fix.
c. Faults in requirements are the most expensive to fix
d. Faults in designs are the most expensive to fix.

Câu này em chọn là b. Faults in code are the most expensive to fix.
Nhưng file đáp án là d. Faults in designs are the most expensive to fix.

63. A reliable system will be on that:
a. is unlikely to be completed on schedule
b. is unlikely to cause a failure
c. is likely to be fault free
d. is likely to be liked by the users

Câu này em chọn là d. is likely to be liked by the users
Nhưng file đáp án là b. is unlikely to cause a failure

Em cảm ơn anh ạ :Dtvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương I: Fundamentals of Testing (K2)

Post by tvn »

lanhbt wrote:
Wed 26 Dec, 2018 9:48 pm
Hi anh tvn,
Trong phần bài tập "ISTQB Sample Exam Chương I" có một số câu em làm khác với đáp án trong file, em nhờ anh check giúp ạ:

39. Which of the following statements are true?
a. Faults in program specifications are the most expensive to fix.
b. Faults in code are the most expensive to fix.
c. Faults in requirements are the most expensive to fix
d. Faults in designs are the most expensive to fix.

Câu này em chọn là b. Faults in code are the most expensive to fix.
Nhưng file đáp án là d. Faults in designs are the most expensive to fix.
Câu 39 này giống câu 34 ở trên: nói về chi phí tìm và sửa lỗi. Theo tài liệu ISTQB thì chi phí tìm và sửa lỗi sẽ tăng theo thời gian.

Nghĩa là, nếu ở giai đoạn test phát hiện lỗi, mà lỗi này nằm trong requirement, thì mình phải đi sửa lại requirement, rồi sửa design (nếu có, rồi code,... test case) và phải test lại nữa, tất cả những "chi phí" đó đều tính cho cái lỗi đó. Nhưng nếu giả sử, ở ngay chỗ giai đoạn lấy yêu cầu và viết tài liệu phát hiện lỗi đó (phát hiện sớm hơn), thì sẽ không phải tốn nhiều chi phí để xử lý nó.

Tương tự, nếu lỗi trong tài liệu thiết kế nhưng đến lúc test trên app mới phát hiện thì sẽ tốn thời gian để sửa design, rồi code lại theo design mới. Testers thì phải đi cập nhật lại test case theo design mới,... sẽ tốn công hơn là lỗi nằm trong code. Lúc đó chỉ sửa code và test lại là xong. Ít tốn chi phí hơn.

> C. Faults in requirements are the most expensive to fix
Nhưng câu C thì có vẻ đúng hơn hết. Vì nó là lỗi trong yêu cầu. Thường thì yêu cầu có trước rồi mới đến design.

Là anh, thì anh sẽ chọn C.

Imagetvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương I: Fundamentals of Testing (K2)

Post by tvn »

lanhbt wrote:
Wed 26 Dec, 2018 9:48 pm
Hi anh tvn,
Trong phần bài tập "ISTQB Sample Exam Chương I" có một số câu em làm khác với đáp án trong file, em nhờ anh check giúp ạ:

63. A reliable system will be on that:
a. is unlikely to be completed on schedule
b. is unlikely to cause a failure
c. is likely to be fault free
d. is likely to be liked by the users

Câu này em chọn là d. is likely to be liked by the users
Nhưng file đáp án là b. is unlikely to cause a failure
> D. A reliable system will be on that is likely to be liked by the users

=> Một hệ thống tin cậy thì sẽ có khả năng (likely) được người dùng yêu thích.

B. A reliable system will be on that is unlikely to cause a failure

=> Một hệ thống tin cậy thì sẽ không (hoặc khả năng thấp) xảy ra lỗi (failure = sự cố)lanhbt
Fresher Tester
Posts: 11
Joined: Fri 30 Nov, 2018 2:36 pm
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương I: Fundamentals of Testing (K2)

Post by lanhbt »

tvn wrote:
Thu 27 Dec, 2018 11:39 pm
Câu 39 này giống câu 34 ở trên: nói về chi phí tìm và sửa lỗi. Theo tài liệu ISTQB thì chi phí tìm và sửa lỗi sẽ tăng theo thời gian.

Nghĩa là, nếu ở giai đoạn test phát hiện lỗi, mà lỗi này nằm trong requirement, thì mình phải đi sửa lại requirement, rồi sửa design (nếu có, rồi code,... test case) và phải test lại nữa, tất cả những "chi phí" đó đều tính cho cái lỗi đó. Nhưng nếu giả sử, ở ngay chỗ giai đoạn lấy yêu cầu và viết tài liệu phát hiện lỗi đó (phát hiện sớm hơn), thì sẽ không phải tốn nhiều chi phí để xử lý nó.

Tương tự, nếu lỗi trong tài liệu thiết kế nhưng đến lúc test trên app mới phát hiện thì sẽ tốn thời gian để sửa design, rồi code lại theo design mới. Testers thì phải đi cập nhật lại test case theo design mới,... sẽ tốn công hơn là lỗi nằm trong code. Lúc đó chỉ sửa code và test lại là xong. Ít tốn chi phí hơn.

> C. Faults in requirements are the most expensive to fix
Nhưng câu C thì có vẻ đúng hơn hết. Vì nó là lỗi trong yêu cầu. Thường thì yêu cầu có trước rồi mới đến design.

Là anh, thì anh sẽ chọn C.
Vâng. Em cảm ơn anh ạ. Khi làm em lại hiểu là Lỗi ở giai đoạn nào sẽ tốn chi phí nhất nên em cho B (tức là em hiểu: Lỗi phát hiện ra trong giai đoạn Review specification, requirement, design thì sẽ ít chi phí hơn lỗi phát hiện ra trong code, trong khi câu hỏi là: Trong giai đoạn Test thì Lỗi được tìm ở đâu thì chi phí là đắt nhất)Post Reply

Return to “ISTQB Exam - Question - Sample”