ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Nơi lưu trữ các câu hỏi, bài tập, luyện tập và bài thi mẫu... liên quan đến ISTQB
Forum rules
Chuyên mục này chỉ được post các bài viết, câu hỏi liên quan đến chứng chỉ ISTQB.
Để có kết quả nhanh chóng, bạn nên search trước khi post bài mới.
hongkien89
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Tue 12 Apr, 2016 10:25 pm
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Post by hongkien89 »

Câu 13 và 17 giống hệt nhau vậy mà trong file đáp án chọn 2 phương án khác nhau :D
17. Order numbers on a stock control system can range between 10000 and 99999 inclusive. Which of the following inputs might be a result of designing tests for only valid equivalence classes and valid boundaries:
a) 1000, 5000, 99999
b) 9999, 50000, 100000
c) 10000, 50000, 99999
d) 10000, 99999
e) 9999, 10000, 50000, 99999, 10000

Đáp án đúng là c) 10000, 50000, 99999 nhé!tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Post by tvn »

:D

Yes, đáp án là C, chỉ các giá trị hợp lệ (valid)vumanhhoa
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Tue 19 Apr, 2016 11:05 am
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Post by vumanhhoa »

Mình tháy câu này trong EX1 ;
14 Which of the following is not described in a unit test standard?

a)syntax testing
b)equivalence partitioning
c)stress testing
d)modified condition/decision coverage

Trong phần đáp án là C

Nhưng theo mình là B vì câu hỏi là: Điều nào sau đây ko được mô tả trong unit test?
Mà Unit test là dùng phương pháp white box. Vậy mình căn cứ vào đó để loại kiem thu black-box => đáp an là B

Mong ban @tvn cho ý kiến ạtvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Post by tvn »

Theo ISTQB Glossary 2.1
Trang 40 wrote: Syntax testing: A black box test design technique in which test cases are designed based upon the definition of the input domain and/or output domain.
Theo tài liệu ISTQB Glossary thì Syntax testing là 1 loại black-box testing.

Trích ISTQB Syllabus 2011
Page 24 of 78 wrote:Component testing may include testing of functionality and specific non-functional characteristics, such as resource-behavior (e.g., searching for memory leaks) or robustness testing, as well as structural testing (e.g., decision coverage). Test cases are derived from work products such as a specification of the component, the software design or the data model.
Theo như mô tả trên, thì trong component / unit testing có thể bao gồm việc kiểm thử chức năng và cũng có phi chức năng. Mà kiểm thử chức năng là kiểm thử black-box vì nó dựa vào tài liệu mô tả để mà kiểm thử. Nên nó cũng bao gồm luôn equivalence partitioning. Và cũng có bao gồm một số loại kiểm thử phi chức năng cụ thể "specific non-functional characteristics" như ... nhưng không đề cập đến performance testing hay stress testing (thông thường kiểm thử hiệu năng được thực hiện ở mức system test vì lúc này có full hệ thống mới có thể đánh giá hiệu năng của nó).

Câu D thì khỏi nói, vì nó là các hoạt động test chính của component / unit testing.
Typically, component testing occurs with access to the code being tested and with the support of a development environment, such as a unit test framework or debugging tool. In practice, component testing usually involves the programmer who wrote the code. Defects are typically fixed as soon as they are found, without formally managing these defects.tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Post by tvn »

Đáp án C. 10000, 50000, 99999 là đúng rồi đó em. Vì nó hỏi cả EP và BVA.Anhthang
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Tue 12 Jun, 2018 1:57 pm
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Post by Anhthang »

51. The following example is a
if (condition1 && (condition2 || function1()))
statement1;
else
statement2; (Testing concepts)
a) Decision coverage
b) Condition coverage
c) Statement coverage
d) Path Coverage

Câu này tại sao lại là đáp an A ạ?tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Post by tvn »

Câu này không biết là cái nào luôn. Vì có câu hỏi đâu mà biết chọn câu trả lời nào?lanhbt
Fresher Tester
Posts: 11
Joined: Fri 30 Nov, 2018 2:36 pm
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Post by lanhbt »

tvn wrote:
Thu 12 May, 2016 11:08 pm
Theo tài liệu ISTQB Glossary thì Syntax testing là 1 loại black-box testing.
Hi anh tvn,
Câu 18 trong bộ đề này thì đáp án là C) Syntax testing. Như vậy có sự mâu thuẫn ở đây. Hoặc là câu 18 trong bộ đề có vấn đề ở đáp án. Em nhờ anh giải đáp giúp ạ. Em cảm ơn anh!lanhbt
Fresher Tester
Posts: 11
Joined: Fri 30 Nov, 2018 2:36 pm
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Post by lanhbt »

tvn wrote:
Thu 30 Dec, 2010 10:54 am
ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)
57. Which of the following best describes the difference between clear box and opaque box?

1. Clear box is structural testing, opaque box is Ad-hoc testing
2. Clear box is done by tester, and opaque box is done by developer
3. Opaque box is functional testing, clear box is exploratory testing

a) 1
b) 1 and 3
c) 2
d) 3
Theo như tìm hiểu thì em được biết:
1. WHITE BOX TESTING (also known as Clear Box Testing, Open Box Testing, Glass Box Testing, Transparent Box Testing, Code-Based Testing or Structural Testing)
2. Black Box Testing goes by a lot of names – Opaque Testing, Functional Testing, Behavioral Testing and Closed Box Testing

So với các đáp án ở trên thì ý 1 và 3 sẽ đúng ở vế đầu tiên. Em nhờ anh tvn và mọi người giải đáp giúp ạ.tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Post by tvn »

lanhbt wrote:
Mon 31 Dec, 2018 9:31 am
tvn wrote:
Thu 12 May, 2016 11:08 pm
Theo tài liệu ISTQB Glossary thì Syntax testing là 1 loại black-box testing.
Hi anh tvn,
Câu 18 trong bộ đề này thì đáp án là C) Syntax testing. Như vậy có sự mâu thuẫn ở đây. Hoặc là câu 18 trong bộ đề có vấn đề ở đáp án. Em nhờ anh giải đáp giúp ạ. Em cảm ơn anh!
18. Which of the following is NOT a black box technique:
a) Equivalence partitioning
b) State transition testing
c) Syntax testing
d) Boundary value analysis
syntax testing: A black box test design technique in which test cases are designed based upon the definition of the input domain and/or output domain. - ISTQB Glossary
Vậy, câu này có vấn đề rồi áh.Post Reply

Return to “ISTQB Exam - Question - Sample”