Câu hỏi trong bài test istqb

Nơi lưu trữ các câu hỏi, bài tập, luyện tập và bài thi mẫu... liên quan đến ISTQB
Forum rules
Chuyên mục này chỉ được post các bài viết, câu hỏi liên quan đến chứng chỉ ISTQB.
Để có kết quả nhanh chóng, bạn nên search trước khi post bài mới.
Post Reply
thaotranqc
Fresher Tester
Posts: 42
Joined: Sun 16 Dec, 2012 5:22 pm
Contact:

Câu hỏi trong bài test istqb

Post by thaotranqc » Fri 16 May, 2014 10:26 am

Anh chị giải thích giúp mình câu này nhé:
1. According to the lecture, there are several risks of managing your project's schedule with a statistical reliability model. These include (choose one or more of the following)
a. Testers spend more energy early in the product trying to find bugs than preparing to do the rest of the project's work more efficiently
b. Managers might not realize that the testing effort is ineffective, late in the project, because they expect a low rate of bug finding, so the low rate achieved doesn't alarm them.
c. "It can increase the end-of-project pressure on testers to not find bugs, or to not report bugs.
d. All of the above


2.Important consequences of the impossibility of complete testing are
a We can never be certain that the program is bug free.
b "We have no definite stopping point for testing, which makes it easier for some managers to argue for very little testing.
c We have no easy answer for what testing tasks should always be required, because every task takes time that could be spent on other high importance tasks.
d All of the above.

Tiếng Anh mình hạn chế nên cũng chưa hiểu ý câu hỏitvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Câu hỏi trong bài test istqb

Post by tvn » Fri 16 May, 2014 5:47 pm

Cau 1: đại khái hỏi cái nào sau đây là các rủi ro trong việc quản lý dự án
Đáp án là câu D, vì tất cả 3 mục trên đều là rủi ro liên quan đến dự án.

Vui lòng tham khảo Chuong 5 tai lieu istqb

Câu 2: Hậu quả quan trọng của việc không thể kiểm tra đầy đủ là (cái nào sau đây)

Vì cái nào cũng là hậu quả của việc không thể test toàn bộ, nên đáp án là D luôn.

Vui lòng xem thêm tài liệu chương 1 hoặc 7 nguyên tắc kiểm thử phần mềmPost Reply

Return to “ISTQB Exam - Question - Sample”