Code Coverage

Nơi lưu trữ các câu hỏi, bài tập, luyện tập và bài thi mẫu... liên quan đến ISTQB
Forum rules
Chuyên mục này chỉ được post các bài viết, câu hỏi liên quan đến chứng chỉ ISTQB.
Để có kết quả nhanh chóng, bạn nên search trước khi post bài mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4748
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Code Coverage

Post by tvn » Mon 08 Apr, 2013 12:44 pm

tvn wrote:
3 Which of the following statements is NOT correct?

a) A minimal test set that achieves 100% LCSAJ coverage will also achieve 100% branch coverage.
b) A minimal test set that achieves 100% path coverage will also achieve 100% statement coverage.
c) A minimal test set that achieves 100% path coverage will generally detect more faults than one that achieves 100% statement coverage.
d) A minimal test set that achieves 100% statement coverage will generally detect more faults than one that achieves 100% branch coverage.
Liên quan đến câu này, mình gửi các bạn sự liên quan giữa các loại bao phủ trên như sau:

1. 100% Linear Code Sequence and Jump (LCSAJ) coverage thì bao gồm 100% Branch/Decision coverage

2. 100% Path coverage thì bao gồm 100% Branch/Decision coverage

3. 100% Branch/Decision coverage thì bao gồm 100% Statement coverage

Vì Branch/Decision coverage bao gồm Statement coverage nên ta suy ra

4. 100% LCSAJ coverage thì bao gồm 100% Statement coverage

5. 100% Path coverage thì bao gồm 100% Statement coverage

Trong đó Branch coverage thì với Decision coverage giống nhau.

Image

Các bạn tham khảo thêm điều kiện bao phủ ở đây nhé
Quay lại ISTQB Sample ExamPost Reply

Return to “ISTQB Exam - Question - Sample”