Câu hỏi trong bài test istqb

Nơi lưu trữ các câu hỏi, bài tập, luyện tập và bài thi mẫu... liên quan đến ISTQB
Forum rules
Chuyên mục này chỉ được post các bài viết, câu hỏi liên quan đến chứng chỉ ISTQB.
Để có kết quả nhanh chóng, bạn nên search trước khi post bài mới.
Post Reply
minhttqm
Fresher Tester
Posts: 35
Joined: Thu 08 Dec, 2011 8:20 am
Contact:

Câu hỏi trong bài test istqb

Post by minhttqm »

Dear all,
Mình có làm thử bài test trên istqb, có những câu dạng:
Question 4
Given the following code, which is true:

IF A > B THEN
C = A – B
ELSE
C = A + B
ENDIF
Read D
IF C = D Then
Print “Error”
ENDIF

Answer
1 test for statement coverage, 3 for branch coverage
2 tests for statement coverage, 2 for branch coverage
2 tests for statement coverage. 3 for branch coverage
3 tests for statement coverage, 3 for branch coverage
3 tests for statement coverage, 2 for branch coverage

Mình chưa thực sự hiểu câu hỏi. Có bạn nào biết chỉ cho mình với?tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Câu hỏi trong bài test istqb

Post by tvn »

Bài này mình đã giải rồi, bạn tham khảo ở đây nha istqb exam

Bạn tham khảo Statement coveragebranch coverage (giống decision coverage)
statement coverage.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Câu hỏi trong bài test istqb

Post by tvn »

Để dễ dàng theo dõi, nên mình đã tách câu hỏi của bạn thành topic mới, thaotrangqc xem câu hỏi của bạn ở đây nhé.

Câu hỏi istqbPost Reply

Return to “ISTQB Exam - Question - Sample”