Hỏi về ví dụ EP & BVA trong sách Sofware Testing

Nơi lưu trữ các câu hỏi, bài tập, luyện tập và bài thi mẫu... liên quan đến ISTQB
Forum rules
Chuyên mục này chỉ được post các bài viết, câu hỏi liên quan đến chứng chỉ ISTQB.
Để có kết quả nhanh chóng, bạn nên search trước khi post bài mới.
Post Reply
december19
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Tue 14 Mar, 2017 11:17 pm
Contact:

Hỏi về ví dụ EP & BVA trong sách Sofware Testing

Post by december19 »

Trong sách "Foundation of SW TESTING" cua RED BLACK có ví dụ sau, mình không hiểu lắm, nhờ các bạn giải thích dùm
IF an internal phone system for a company with 200 telephones has 3-digits extension no. from 100 to 699. we can identify the following partition and boundaries :
- digits (0 -9) with the invalid partitions contains no-digit
- no. of digits, 3 (so invalid BV of 2 digits & 4 digits)
- range of extension no., 100 to 699 (invalid BV of 099 & 700)
- extensions that are in used & those that are not (2 invalid partitions, no boundaries)
- lowest & highest extension numbers that are in use could also be used as boundary values

Mình không hiểu phần
extenstion that are not in used
không phải chính là các số extension ngoài khoảng 100 - 699 sao? Tại sao phải tách riêng ?
Cả phần "
- digits (0 -9) with the invalid partitions contains no-digit"
với phần
2 digits & 4 digits
thì đều là invalid partitions chứ nhỉ? tại sao phần digits (0-9) lại được tách riêng ?

Mình nghĩ ở ví dụ này :
Các partition là :
Valid : any no. from 100 - 699
invalid : no digits/ any no. less than 100/ any greater no. than 699

Và Boundary value (BV) là : -1/ 0/99/100/699/700

>>> như vậy có đúng không?Post Reply

Return to “ISTQB Exam - Question - Sample”