Đề thi ISTQB Agile Tester Mẫu

Nơi lưu trữ các câu hỏi, bài tập, luyện tập và bài thi mẫu... liên quan đến ISTQB
Forum rules
Chuyên mục này chỉ được post các bài viết, câu hỏi liên quan đến chứng chỉ ISTQB.
Để có kết quả nhanh chóng, bạn nên search trước khi post bài mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Đề thi ISTQB Agile Tester Mẫu

Post by tvn »

Sample Exam ISTQB® Agile Tester 2014 Foundation Level Extension
Bài tập mẫu ISTQB Agile Tester mở rộng mức cơ bản - phiên bản 2014

Nội dung Agile Tester sample question gồm có:
  • Câu hỏi: 40 câu nhiều lựa chọn, chỉ có 1 đáp án đúng
    Thời gian làm bài: 60 phút
    Điểm vượt qua kỳ thi chứng chỉ quốc tế: Phải đạt được tối thiểu 65% (26 câu đúng)
Mời bạn xem Đáp án Bài tập Agile Tester Mẫu ở đây.

alt : Bài tập Agile Tester mẫu

Nếu file không hiển thị được, vui lòng tải về ở đây Bài tập Agile Tester mẫu

Câu 1 (K1)
The Agile Manifesto has 4 statements of values. Match the agile value on the left (1-4) with its traditional counterpart on the right (i-iv).

1) Customer collaboration over
2) Responding to change over
3) Individuals and interactions over
4) Working software over

i) Processes and tools
ii) Following a plan
iii) Contract negotiation
iv) Comprehensive documentation

A. 1 – iii, 2 – iv, 3 – ii, 4 – i
B. 1 – iii, 2 – ii, 3 – i, 4 – iv
C. 1 – iv, 2 – ii, 3 – i, 4 – iii
D. 1 – ii, 2 – iii, 3 – iv, 4 – i

Câu 2 (K1)
Which of the following statements best reflects one of the values of the Agile Manifesto?

A. Working software allows the customer to provide rapid feedback to the developer.
B. Developers should use unit testing tools to support the testing process.
C. Business representatives should provide a backlog of user stories and their estimates to the team.
D. Adopting plans to change adds no real value to an agile project.

Mời bạn xem Đáp án Bài tập Agile Tester Mẫu ở đây.Post Reply

Return to “ISTQB Exam - Question - Sample”