Cách quản lý bug

Nơi thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng của Test Lead, ví dụ như ước lượng, quản lý nhóm QC/QA.
Forum rules
Thảo luận các kỹ năng quản lý trong kiểm thử và phát triển phần mềm.
Post Reply
LamLe
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Thu 22 Dec, 2011 10:16 am
Contact:

Cách quản lý bug

Post by LamLe » Thu 24 Aug, 2017 4:59 pm

Cho e hỏi hiện tại các anh chị Leader làm sao để co thể quản lý dược bug của team member ạ.tvn
Admin
Posts: 4720
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Cách quản lý bug

Post by tvn » Thu 24 Aug, 2017 10:27 pm

LamLe wrote:Cho e hỏi hiện tại các anh chị Leader làm sao để co thể quản lý dược bug của team member ạ.
Em có thể nói rõ hơn câu hỏi của em không? Theo ý em thì "quản lý bug" của em nghĩa là gì? Ví dụ, bugs có thể được quản lý bằng các công cụ như Excel hoặc JIRA hoặc Bugzilla. Post bug, phân công ai sẽ fix, rồi ai sẽ test, kết quả thế nào,... mọi thứ đều có thể gọi là quản lý bug.Post Reply

Return to “Câu Lạc Bộ Test Leaders”