Làm sao để biết rằng test case đã cover được requirement?

Tất cả các câu hỏi liên quan đến test case
thoanguyen88nd
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Tue 22 Oct, 2013 3:16 pm
Contact:

Re: Làm sao để biết rằng test case đã cover được requirement

Post by thoanguyen88nd » Sun 11 Aug, 2019 1:14 pm

bạn dùng pewait ấytvn
Admin
Posts: 4904
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Làm sao để biết rằng test case đã cover được requirement

Post by tvn » Mon 12 Aug, 2019 7:52 pm

thoanguyen88nd wrote:
Sun 11 Aug, 2019 1:14 pm
bạn dùng pewait ấy
Pairwise không giúp mình biết được test case có bao phủ được hết yêu cầu (requirements) hay chưa nha thoanguyen88nd. Nó chỉ giúp mình tạo ra tổ hợp các input với số kết hợp ít nhất nhưng bao phủ nhiều test nhất có thể.Post Reply

Return to “Test cases - Tập hợp các trường hợp kiểm thử”