Tài liệu software testing Tiếng Việt

Tất cả các câu hỏi liên quan đến test case
Post Reply
pestkill
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 21 Dec, 2018 11:15 pm
Contact:

Re: Tài liệu software testing Tiếng Việt

Post by pestkill » Mon 07 Jan, 2019 11:26 pm

Cảm ơn bạn rất nhiều. Có đủ bộ luôn rồi khỏi phải đi tìm nữa


Chuyên diệt côn trùng giá rẻ, diet con trung chuyên nghiệp, diệt côn trùng giá rẻ tận nơi, cong ty diet con trung sinh học, phong chong moi cho công trình xây dựng

phuongnguyenth0905
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Sun 05 Apr, 2020 10:26 pm
Contact:

Re: Tài liệu software testing Tiếng Việt

Post by phuongnguyenth0905 » Wed 29 Apr, 2020 8:28 pm

Cảm ơn bạn đã share tài liệu.Post Reply

Return to “Test cases - Tập hợp các trường hợp kiểm thử”