Tài liệu software testing Tiếng Việt

Tất cả các câu hỏi liên quan đến test case
Post Reply
ThuanIVC
Fresher Tester
Posts: 19
Joined: Sat 04 Apr, 2015 10:03 am
Contact:

Re: Tài liệu software testing Tiếng Việt

Post by ThuanIVC » Tue 14 Apr, 2015 8:51 am

Hi ban.

Bạn có thể tham khảo thêm ở đây nhé GUI CHECK LIST

Than,KeyRoyal
Hoc Tester
Posts: 8
Joined: Fri 14 Mar, 2014 9:44 pm
Contact:

Re: Tài liệu software testing Tiếng Việt

Post by KeyRoyal » Tue 19 May, 2015 7:30 am

cám ơn anh <3ThuanIVC
Fresher Tester
Posts: 19
Joined: Sat 04 Apr, 2015 10:03 am
Contact:

Re: Tài liệu software testing Tiếng Việt

Post by ThuanIVC » Thu 21 May, 2015 9:55 am

Hi bạn có thể thao khảo thêm ở đây Tài liệu test
ThânMeonho154
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Wed 01 Jul, 2015 2:49 pm
Contact:

Re: Tài liệu software testing Tiếng Việt

Post by Meonho154 » Wed 01 Jul, 2015 3:40 pm

Em cám ơn ạhuathuhang28101991
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Sun 06 Sep, 2015 8:56 am
Contact:

Re: Tài liệu software testing Tiếng Việt

Post by huathuhang28101991 » Sun 06 Sep, 2015 8:59 am

Cảm ơn Anh nhiều ;)eoikoe
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 09 Sep, 2015 4:56 pm
Contact:

Re: Tài liệu software testing Tiếng Việt

Post by eoikoe » Wed 09 Sep, 2015 5:11 pm

Cám ơn anh trai vì tài liệu rất bổ ích này /yey/khanhunv
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Sun 11 Oct, 2015 11:20 pm
Contact:

Re: Tài liệu software testing Tiếng Việt

Post by khanhunv » Sun 18 Oct, 2015 10:51 pm

Cảm ơn bạn nhiều! Tài liệu thật hữu íchlykim
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Mon 09 Nov, 2015 6:22 pm
Contact:

Re: Tài liệu software testing Tiếng Việt

Post by lykim » Fri 13 Nov, 2015 10:55 am

sao khong down load duoc nhi ai gui qua mail cho minh dk khong
lyvankimls@gmail.comlykim
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Mon 09 Nov, 2015 6:22 pm
Contact:

Re: Tài liệu software testing Tiếng Việt

Post by lykim » Fri 13 Nov, 2015 11:27 am

tai sao bay gio khong tai dk nuatvn
Admin
Posts: 4738
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Tài liệu software testing Tiếng Việt

Post by tvn » Fri 13 Nov, 2015 12:33 pm

lykim wrote:tai sao bay gio khong tai dk nua
Minh van tai duoc nhe, ban vui long login va check lai xem sao nhe. Ban nen check "tu dong login" o man hinh login.
Screen Shot 2015-11-13 at 12.31.48 PM.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “Test cases - Tập hợp các trường hợp kiểm thử”