What is a good test case? Thế nào là test case tốt?

Tất cả các câu hỏi liên quan đến test case
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4904
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

What is a good test case? Thế nào là test case tốt?

Post by tvn » Wed 11 May, 2011 8:25 am

Good test case is meet follow conditions:
1. Accurate - tests what it’s designed to
2. Economical - no unnecessary steps
3. Repeatable, reusable - keeps on going
4. Traceable - to a requirement
5. Appropriate - for test environment, testers
6. Self standing - independent of the writer
7. Self cleaning - picks up after itself

Test case tốt là test case đáp ứng được các tiêu chí sau đây:
1. Chính xác:
Test case được thiết kế ra có thể test được mọi thứ như đã thiết kế.

2. Ngắn gọn:
Các bước mô tả thực hiện test gọn gàng, không dư thừa, chỉ mô tả chính xác những step cần phải thực hiện.

3. Có thể tái sử dụng:
Viết test case sao cho có thể dùng lại hoặc tái sử dụng nó vào các dự án khác (có thể chỉ một phần)

4. Có thể quản lý thay đổi:
Có thể quản lý các lần thay đổi test case dựa vào spec (thêm sheet revision, không xóa dòng cũ mà gạch ngang)

5. Có thể sử dụng để test:
Có thể thực hiện theo các bước ghi trong test case để thực hiện test sản phẩm, phù hợp với người thực hiện test và môi trường test mà khách hàng mong muốn.

6. Độc lập với người viết:
Người đọc test case và test có thể không phải là người thiết kế ra test case, vì vậy đảm bảo sao cho tester khác cũng có thể đọc, hiểu test case và thực hiện test được.

7. Tự làm sạch:
Qua các lần thay đổi, cập nhật, test case sẽ được tinh chỉnh lại cho phù hợp hơn, tốt hơn.Post Reply

Return to “Test cases - Tập hợp các trường hợp kiểm thử”