Hướng dẫn sử dụng Testlink

Tất cả các câu hỏi liên quan đến test case
Post Reply
hangptt1
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Fri 27 May, 2016 3:04 pm
Contact:

Hướng dẫn sử dụng Testlink

Post by hangptt1 » Mon 11 Jul, 2016 3:20 pm

Cho mình hỏi chút ai đã dùng test link thì chỉ dẫn giúp mình là test case mình làm cách nào để đặt mã. Ví dụ trong test case mình đã lập mã TC từ 1-5 chẳng hạn. Mình đã xóa TC 2 đi. Sau đó mình tạo testcase mới mà mình muốn đặt nó là TC2 thì mình phải làm như thế nào. Hiện tại mình thấy mã TC tự sinh ra, với trường hợp trên mình tạo TC mới thì nó sinh tiếp là TC6 chứ ko phải là TC2.hangptt1
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Fri 27 May, 2016 3:04 pm
Contact:

Re: Hướng dẫn sử dụng Testlink

Post by hangptt1 » Mon 11 Jul, 2016 3:23 pm

cái tiếp nữa mình muốn hỏi. Phần báo cáo mình muốn xuất test case ra excel lại ko có toàn để dưới dạng xuât là xml. Ứng dụng đó có xuất test case dưới dạng excel không?Post Reply

Return to “Test cases - Tập hợp các trường hợp kiểm thử”