Test case cho web bị trùng lặp nhiều phần

Tất cả các câu hỏi liên quan đến test case
Post Reply
learningandworking
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Mon 22 May, 2017 5:58 pm
Contact:

Test case cho web bị trùng lặp nhiều phần

Post by learningandworking » Thu 25 May, 2017 2:33 pm

Hi all,

Mình đang tập viết test cases cho trang web Facebook. Ở Facebook, có các status gồm ảnh video comment.
-Trên mỗi status có các nút chức năng: LIKE, SHARE, COMMENT.
==> mình đã viết test cases xong.

Sau đó, bấm vào attached hình / video, sẽ hiện ra thêm 1 pop-up cũng có các chức năng tương tự như trên.

Vậy cho mình hỏi:
1. sẽ copy phần ở trên - Status xuống phần Pop-up.
2. Tạo một vài cases như: Tính năng/số lượng emotion icons giữa Status và Popup phải giống nhau.
3. Tạo một matrix để test:
================Status Photo/Video pop-up Shared Status
Check_points
Posted Time
Comment
Reaction - LIKE
Reaction - LOVE
Mong mọi người góp ý, nếu có cách nào khác mong moi người chia sẻ.

Thanks.
Learn.tvn
Admin
Posts: 4804
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Test case cho web bị trùng lặp nhiều phần

Post by tvn » Sat 27 May, 2017 11:52 pm

Trước khi nói chuyện kiểm thử các chức năng trên nhiều màn hình khác nhau, ở nhiều vị trí khác nhau. Mình phải tìm hiểu (vì nếu mình là tester của nhóm/sản phẩm đó thì mình sẽ phải tìm hiểu chuyện này) xem các chức năng này (cụ thể là các nút LIKE, SHARE và COMMENT) nó đều gọi đến một nơi trong source code, hay nhiều nơi khác nhau.

Nói cách khác, nếu các nút chức năng này được lập trình cùng 1 chỗ, thì có thể không cần "test kỹ" (mọi case giống nhau) ở các nơi khác nhau. Trong trường hợp này, mình chỉ cần test kỹ ở nơi ngoài cùng nhất (thường được sử dụng nhất). Những nơi khác chỉ random check vài trường hợp (case) chính là được rồi.

Nếu các nút chức năng này được lập trình khác nhau cho các vị trí khác nhau, thì mình bắt buộc phải test kỹ mọi nơi. Vì nó như là một "chức năng mới" mặc dù giống như các nút chức năng cùng loại ở chỗ khác.

Túm lại, sau khi có xác nhận từ nhóm dev, mình sẽ quyết định nên test thế nào cho phù hợp. Cân đối thời gian và rủi ro.Post Reply

Return to “Test cases - Tập hợp các trường hợp kiểm thử”