Lỗi cài QTP trên Windows8 64bit ?visual c++ 2005 missing?

Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Forum rules
Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Post Reply
hondacodon2006
Fresher Tester
Posts: 17
Joined: Tue 19 Nov, 2013 9:56 am
Contact:

Lỗi cài QTP trên Windows8 64bit ?visual c++ 2005 missing?

Post by hondacodon2006 » Sat 26 Apr, 2014 9:46 am

:!: Mình gặp lỗi khi cài QTP 10 trên Windows 8 64Bit, còn cài trên Windows 7 32Bit thì cài đặt tốt.. nhờ các bạn bik trường hợp này thì Fix dùm lỗi! Thank!
Image
->> microsoft visual c++ 2005 runtime components is missing on this machine
Image
->> command line option syntax error. type command / for help qtp
Image
Image
Image
:!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:mai1705
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Thu 29 Dec, 2016 5:26 pm
Contact:

Re: Lỗi cài QTP trên Windows8 64bit ?visual c++ 2005 missing

Post by mai1705 » Mon 16 Jan, 2017 3:59 pm

cho mình hỏi chút, mình chạy trên win 7 32 bit sao k tạo được script nhỉ???Post Reply

Return to “Quick Test Pro (QTP)”