QTP11.5 chạy nhiều action

Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Forum rules
Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Post Reply
itlibra04
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Wed 12 Mar, 2014 11:19 am
Contact:

QTP11.5 chạy nhiều action

Post by itlibra04 » Wed 04 Jun, 2014 5:11 pm

Mn ơi, giúp mình với. Cho mình hỏi có cách nào cho QTP 11.5 play back nhiều action cùng lúc, nhưng nếu gặp action nào fail thì tự động bo qua ma chạy tiếp action sau không.
Thankstrantiena10
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 25 Jul, 2014 9:19 pm
Contact:

Re: QTP11.5 chạy nhiều action

Post by trantiena10 » Sat 04 Oct, 2014 6:54 pm

cái này khá đơn giản nè.
bạn dùng lệnh IF để kiểm tra xem false hay không, sau đó nếu false thì dùng ExitActionPost Reply

Return to “Quick Test Pro (QTP)”