Quick test pro v.12

Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Forum rules
Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Post Reply
LyTinh
Hoc Tester
Posts: 9
Joined: Tue 06 May, 2014 7:38 pm
Contact:

Quick test pro v.12

Post by LyTinh » Fri 11 Jul, 2014 9:15 pm

Mọi người đã ai sử dụng QTP/ UFT 12 chưa ạ? Không biết sử dụng phiên bản này như thế nào nhỉ?Post Reply

Return to “Quick Test Pro (QTP)”