Hỏi đáp về FCK trong QTP

Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Forum rules
Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Post Reply
nho_mai_12i2006
Fresher Tester
Posts: 10
Joined: Mon 25 Jun, 2012 11:08 am
Contact:

Hỏi đáp về FCK trong QTP

Post by nho_mai_12i2006 » Mon 16 Mar, 2015 4:08 pm

Chào cả nhà!
Mình đang chạy QTP 12.02. Hiện tại khi mình dùng Object Repository để nhập dữ liệu trường FCK nhưng khi chạy lại không nhập dữ liệu vào trường FCK và cũng không báo lỗi gì:
Đây là đoạn mình đã viết

Code: Select all

{ 
set a=Browser("").Page("").Frame("Frame_2").WebElement("html tag:=BODY")
a.Click 
set oDR = CreateObject("Mercury.DeviceReplay") 
oDR.SendString DataTable("Noidung",dtLocalSheet)
}
Mình cũng đã thử chạy câu lệnh này trên máy khác nhưng cài QTP 11.0 thì vẫn nhập thành công dữ liệu vào FCK. Nhà mình có ai biết thì chỉ giùm em với ạ.Post Reply

Return to “Quick Test Pro (QTP)”