UFT là tool gì?

Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Forum rules
Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4738
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

UFT là tool gì?

Post by tvn » Thu 21 Jul, 2016 5:46 pm

Nhiều người thắc mắc UFT là tool gì, đây là câu trả lời của mọi người nhé.
The latest version of QTP is 11.5; this new version of QTP is named as HP Unified Functional Testing (UFT)
Tạm dịch
  • Phiên bản cuối cùng của QTP là 11.5; Phiên bản mới của QTP tên là UFT (Viết tắt của HP Unified Functional Testing)Post Reply

Return to “Quick Test Pro (QTP)”