Apply QTP for Flash Website

Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Forum rules
Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Post Reply
tea2601
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Sun 12 May, 2013 6:00 pm
Contact:

Apply QTP for Flash Website

Post by tea2601 » Tue 18 Jun, 2013 7:31 am

Chào mọi người,

Mình vừa có task là viết automation cho website công ty của mình xây dựng, website này được viết hoàn toàn bằng flash, mình có đọc "How to Prepare Flex Applications for Testing" đã nhờ team flash làm theo vậy nhưng vẫn chưa record được các đối tượng trong flash.
Mình cũng đang mơ hồ về khả năng test flash của QTP. Mọi người xử lý qua được vấn đề này rồi thì giúp mình với.

Cảm ơn mọi người nhiều!Post Reply

Return to “Quick Test Pro (QTP)”