Visual Studio test Professinal

Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Forum rules
Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Post Reply
ThanhHai123
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Sat 27 Aug, 2016 10:48 am
Contact:

Visual Studio test Professinal

Post by ThanhHai123 » Mon 03 Oct, 2016 1:15 pm

mọi người có ai đã sử dụng tool này chưa ạ ? Em đang tìm hiểu nhưng không hiểu lắm mong mọi người chỉ giúp ạ .Em cảm ơn!Post Reply

Return to “Quick Test Pro (QTP)”