component testing

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Post Reply
chamnguyen
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Thu 30 Aug, 2018 4:02 pm
Contact:

component testing

Post by chamnguyen » Sun 09 Sep, 2018 10:51 am

Anh chị, các bạn có thể cho mình hỏi đáp án của câu này không?
Đáp án là B nhưng mình không hiểu ý nghĩa của phần ii)

Cám ơn mọi người!

Which of the following combinations correctly describes a valid approach to component testing:
i) Functional testing of the component in isolation.
ii) Structure-based testing of the code without recording incidents.
iii) Automated tests that are run until the component passes.
iv) Functional testing of the interfaces between modules.

A. i and ii
B. i, ii and iii
C. iii
D. ii and ivtungla
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Thu 17 Jul, 2014 3:30 pm
Contact:

Re: component testing

Post by tungla » Mon 10 Sep, 2018 4:49 pm

Theo mình ý 2 đã được nhắc đến trong ISTQB Syllabus, trang 24 "Defects are typically fixed as soon as they are found, without formally managing these defects". :Dlamanh001
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 05 Oct, 2018 4:16 pm
Contact:

Re: component testing

Post by lamanh001 » Tue 09 Oct, 2018 3:47 pm

ko hiểu gì cảvuvanhan96
Hoc Tester
Posts: 8
Joined: Thu 06 Dec, 2018 3:06 pm
Contact:

Re: component testing

Post by vuvanhan96 » Thu 06 Dec, 2018 3:16 pm

chả hiểu gì cảtvn
Admin
Posts: 4872
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: component testing

Post by tvn » Thu 06 Dec, 2018 5:44 pm

tungla wrote:
Mon 10 Sep, 2018 4:49 pm
Theo mình ý 2 đã được nhắc đến trong ISTQB Syllabus, trang 24 "Defects are typically fixed as soon as they are found, without formally managing these defects". :D
Bạn tungla đã trả lời đúng.

> Defects are typically fixed as soon as they are found, without formally managing these defects
Lỗi thường được sửa ngay khi được tìm thấy, mà không quản lý chính thức những lỗi này.

> ii) Structure-based testing of the code without recording incidents.
Áp dụng kiểm thử dựa vào cấu trúc code mà không có ghi nhận lỗi (quản lý lỗi một cách đàng hoàng theo một qui trình nào đó.)Post Reply

Return to “Software Testing - Kiểm thử phần mềm”