Phân biệt Re-testing và Regression testing

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Post Reply
romantic79r
Fresher Tester
Posts: 21
Joined: Mon 26 Sep, 2011 10:06 pm
Contact:

Phân biệt Re-testing và Regression testing

Post by romantic79r »

các bạn ơi! giúp mình phân biệt giữa Re-testing và Regression testing với???
thank các bạn nhiều nhiều hen! :D
Last edited by romantic79r on Sat 19 Nov, 2011 3:20 pm, edited 1 time in total.tvn
Admin
Posts: 4886
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re-test và Regression test

Post by tvn »

Chào bạn,

Vấn đề này rất đơn giản, bạn hãy tưởng tượng ngữ cảnh là mình đã test ra 1 bug,và DEV đã sửa lỗi xong rồi kêu mình test lại nhá.

1. Re-test: Đồng nghĩa với confirmation testing (kiểm tra xác nhận)
Là thực hiện test để kiểm tra xem bug mình đã post có được fixed hay chưa (kiểm tra lại xem đã hết bị lỗi mà mình đã gặp chưa)
Nếu đã được sửa xong thì mình báo cáo Close bug
Ngược lại, nếu vẫn còn lỗi thì báo cáo re-open để DEV sửa lại.

2. Regression testing: Vấn đề là, mình lo lắng sau khi DEV đã fix bug xong nhưng trong quá trình DEV làm việc thì có thể làm phát sinh ra lỗi ở chỗ nào đó trong code dẫn đến việc sinh ra lỗi ở một vài chức năng nào đó (có thể có liên quan đến chức năng đang được sửa lỗi)
Regression testing còn gọi là test hồi qui, là kiểm các chức năng liên quan hay toàn bộ phần mềm nhằm để xác nhận rằng trong quá trình sửa lỗi, DEV không làm phát sinh thêm lỗi khác.

Regression testing is any type of software testing that seeks to uncover new software bugs, or regressions, in existing functional and non-functional areas of a system after changes, such as enhancements, patches or configuration changes, have been made to them.romantic79r
Fresher Tester
Posts: 21
Joined: Mon 26 Sep, 2011 10:06 pm
Contact:

Re: Phân biệt Re-test và Regression test

Post by romantic79r »

Mình thấy rất vui vì diễn đàn mình có người tích cực như bạn tvn, mới đưa lên có câu trả lời ngay.hjjh
Nhưng mà mình vẫn chưa rõ lắm. Cậu có thể nói cụ thể hơn được ko?hj
Mình thấy có tài liệu nói thế này: bạn xem có đúng ko nhé!
* re-testing:
-được thực hiện thủ công,thực hiện trước khi đưa sản phẩm vào sử dụng
-sau khi tìm ra bug->đưa cho anh DEV fix-> đưa ra phiên bản mới->Sau đó lại đem phiên bản mới ấy chạy lại trên các testcase đã sử dụng xem cái bug đã được fix trước đó còn tồn tại hay không? thì gọi là: re-testing
* regression testing:
-được thực hiện tự động hóa, thực hiện khi sản phẩm đã được đưa vào sử dụng
-sau khi sản phẩm đã được đưa vào sử dụng, người làm phần mềm thêm vào những chức năng mới->thực hiện test lại để xem sự thay đổi đó có gây ra những hậu quả ko mong muốn hay ko?-> nếu có thì loại bỏ: đó goi là regression testingtvn
Admin
Posts: 4886
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Phân biệt Re-test và Regression test

Post by tvn »

romantic79r wrote:Mình thấy rất vui vì diễn đàn mình có người tích cực như bạn tvn, mới đưa lên có câu trả lời ngay.hjjh
Nhưng mà mình vẫn chưa rõ lắm. Cậu có thể nói cụ thể hơn được ko?hj
Mình thấy có tài liệu nói thế này: bạn xem có đúng ko nhé!
* re-testing:
-được thực hiện thủ công,thực hiện trước khi đưa sản phẩm vào sử dụng
-sau khi tìm ra bug->đưa cho anh DEV fix-> đưa ra phiên bản mới->Sau đó lại đem phiên bản mới ấy chạy lại trên các testcase đã sử dụng xem cái bug đã được fix trước đó còn tồn tại hay không? thì gọi là: re-testing
* regression testing:
-được thực hiện tự động hóa, thực hiện khi sản phẩm đã được đưa vào sử dụng
-sau khi sản phẩm đã được đưa vào sử dụng, người làm phần mềm thêm vào những chức năng mới->thực hiện test lại để xem sự thay đổi đó có gây ra những hậu quả ko mong muốn hay ko?-> nếu có thì loại bỏ: đó goi là regression testing
Thật ra cái mình trả lời là 2 cái in đậm ở trên, và ở đây họ nói thêm là re-test thì thường thực hiện bằng cách thủ công.
Còn regression testing thì vì tính chất lặp đi lặp lại việc test, nên người ta thường dùng cách test tự động, nhưng nó phức tạp vì phải dùng tool phù hợp và bỏ công sức viết script cho nó chạy nữa. :)
Ở Việt nam mình không có nhiều công ty dùng tool test để thực hiện regression testing đâu, họ bỏ thời gian test lại bug đã phát hiện, xem nó có còn lỗi nữa hay không thôi, làm thế là may lắm rồi.

Và nói về regression testing thì bạn nên xem thêm, test thế nào là đủPost Reply

Return to “Software Testing - Kiểm thử phần mềm”