Unit test PHP

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Post Reply
liti
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Wed 04 Jan, 2017 9:35 pm
Contact:

Unit test PHP

Post by liti » Thu 12 Jan, 2017 9:42 pm

em đang làm đồ án kiểm thử website bán hàng viết bằng code php, và không biết phải viết testcase cho test unit ntn ạ. test thủ công í ạ. Có ac nào có ví dụ cụ thể excel viết unit test cho em xin với ạtvn
Admin
Posts: 4903
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Unit test PHP

Post by tvn » Fri 13 Jan, 2017 2:39 pm

Nếu nói về PHPunit, thì đây là một ví dụ

Code: Select all

<?php
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class StackTest extends TestCase
{
  public function testPushAndPop()
  {
    $stack = [];
    $this->assertEquals(0, count($stack));

    array_push($stack, 'foo');
    $this->assertEquals('foo', $stack[count($stack)-1]);
    $this->assertEquals(1, count($stack));

    $this->assertEquals('foo', array_pop($stack));
    $this->assertEquals(0, count($stack));
  }
}
?>
Nghĩa là bạn phải viết code như thế này, mỗi class thì sẽ có 1 test class để test nó.liti
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Wed 04 Jan, 2017 9:35 pm
Contact:

Re: Unit test PHP

Post by liti » Fri 13 Jan, 2017 10:33 pm

cái test class này là test trên phần mềm nào vậy bạn? có phải phpunit k?Post Reply

Return to “Software Testing - Kiểm thử phần mềm”