Cài đặt TestLink

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Post Reply
kimly
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Mon 13 Nov, 2017 8:30 pm
Contact:

Cài đặt TestLink

Post by kimly » Thu 19 Apr, 2018 2:03 am

Xin mọi người giúp đỡ,
Em cài đặt TestLink và bị lỗi như sau, nhờ mn fix giúp em ạ:

==============================================================================
DB Access Error - debug_print_backtrace() OUTPUT START
==============================================================================
#0 database->exec_query() called at [C:\wamp64\www\testlink\install\sqlParser.class.php:103]
#1 SqlParser->process() called at [C:\wamp64\www\testlink\install\installNewDB.php:447]
==============================================================================
Failed! - Installation failed!
TestLink setup couldn't install the default site into the selected database. The last error to occur was Table 'testlink.db_version' doesn't exist during the execution of SQL statement INSERT INTO /*prefix*/db_version (version,notes,upgrade_ts) VALUES('DB 1.9.9', 'TestLink 1.9.9',CURRENT_TIMESTAMP())tvn
Admin
Posts: 4859
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Cài đặt TestLink

Post by tvn » Fri 20 Apr, 2018 6:16 pm

Bạn có kiểm tra database xem có table này hay chưa? ('testlink.db_version')
Theo câu báo lỗi, mình thấy nó báo thiếu table này. Có thể là bạn đang trỏ sai database hoặc tài khoản dùng để truy cập vào database này không đúng. Bạn có thể kiểm tra lại những thông tin liên quan đến database này.tvn
Admin
Posts: 4859
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Cài đặt TestLink

Post by tvn » Fri 20 Apr, 2018 6:18 pm

Bạn cũng cần phải kiểm tra xem phiên bản database của bạn đang sử dụng, có được hỗ trợ bởi testlink 1.9.9 này không nhé.thao_kute09
Hoc Tester
Posts: 3
Joined: Tue 24 Jul, 2012 11:08 pm
Contact:

Re: Cài đặt TestLink

Post by thao_kute09 » Sun 11 Nov, 2018 9:58 pm

Hi anh tvn
Em mới tìm hiểu về testlink, ngồi mày mò và đang cài đặt Test link TestLink 1.9.19 tích hợp với MySQL Workbench 6.3CE nhưng hiện đang gặp lỗi này. Vì mới đang tập mày mò nên chưa bít nhiều.ImageNhờ anh support em với ạ
Em gửi kèm nội dung log và evidence đính kèm ạ :)

TestLink setup will now attempt to setup the database:

Creating connection to Database Server:OK!

Connecting to database `testlink`:OK!
Creating Testlink DB user `testlink`:OK! (ok - user_exists ok - grant assignment)
Dropping all TL existent tables:
Droping assignment_status
Droping assignment_types
Droping attachments
Droping builds
Droping cfield_build_design_values
Droping cfield_design_values
Droping cfield_execution_values
Droping cfield_node_types
Droping cfield_testplan_design_values
Droping cfield_testprojects
Droping custom_fields
Droping db_version
Droping events
Droping execution_bugs
Done!
Processing:sql/mysql/testlink_create_tables.sql

==============================================================================
DB Access Error - debug_print_backtrace() OUTPUT START
ATTENTION: Enabling more debug info will produce path disclosure weakness (CWE-200)
Having this additional Information could be useful for reporting
issue to development TEAM.
==============================================================================
#0 database->exec_query(CREATE TABLE /*prefix*/testcase_script_links (
`tcversion_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
`project_key` varchar(64) NOT NULL,
`repository_name` varchar(64) NOT NULL,
`code_path` varchar(255) NOT NULL,
`branch_name` varchar(64) default NULL,
`commit_id` varchar(40) default NULL,
PRIMARY KEY (`tcversion_id`,`project_key`,`repository_name`,`code_path`)
) DEFAULT CHARSET=utf8) called at [C:\wamp\www\testlink\install\sqlParser.class.php:98]
#1 SqlParser->process(sql/mysql/testlink_create_tables.sql) called at [C:\wamp\www\testlink\install\installNewDB.php:459]
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “Software Testing - Kiểm thử phần mềm”