ISTQB CTFL Foundation Syllabus 2011.pdf

Đề cương và các tài liệu liên quan đến việc học và thi lấy chứng chỉ ISTQB
Forum rules
Các bạn chỉ được post các thông tin liên quan đến ISTQB
tvn
Admin
Posts: 4904
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: ISTQB CTFL Syllabus

Post by tvn » Tue 24 Sep, 2019 9:26 am

CharlesPag wrote:
Tue 03 Sep, 2019 6:20 pm
Hello.

I am looking for a 5th grade or similar syllabus/scheme of work and its lessons plans if possible. If you have any, I would be very grateful if you could post it.

Thanking you in advance.
Hi CharlesPag,

You can download the latest (v2018) syllabus here ISTQB CTFL syllabus 2018Post Reply

Return to “ISTQB Syllabus - Tài liệu học ISTQB material”