Test Requiments

Nơi post những thông khác liên quan đến template (các loại biểu mẫu)
Forum rules
Các bạn chỉ nên post những thông tin liên quan đến các loại biểu mẫu.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Test Requiments

Post by tvn »

Test Requiments là tài liệu mô tả các hạng mục, vấn đề cần kiểm thử. Sau đây là một mẫu TR

Image

Ứng với màn hình này thì sẽ viết TR như sau:
 • Verify that the Process button works correctly (Functional)
  Verify that the Cancel button works correctly (Functional)
  Verify that the from textbox just allow number only (Functional)
  Verify that the maxlength of from textbox is 12 digits (Functional)
  Verify that the minlength of from textbox is 10 digits (Functional)
  Verify that the to textbox just allow number only (Functional)
  Verify that the maxlength of to textbox is 12 digits (Functional)
  Verify that the minlength of to textbox is 10 digits (Functional)
  Verify that the sum textbox just allow number only (Functional)
  Default focus into from textbox (Look and feel)
Vì đây là ví dụ nên mình viết đại khái vài yêu cầu, chứ bình thường khách hàng sẽ còn có nhiều yêu cầu khác nữa, ví dụ như là khi xảy ra lỗi thì phải xử lý như thế nào, thông báo câu gì?... và nhiều yêu cầu chức năng khác nữa về bảo mật (trước khi gửi thông tin đến ngân hàng thì sẽ mã hóa thông tin khách hàng theo phương thức nào?,...)
Test requirement.zip
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “Other - Các loại biểu mẫu khác”