Sự khác nhau giữa F5 và Ctrl+F5

Hỏi đáp các thông tin khác về software testing
Post Reply
phuckhang190
Hoc Tester
Posts: 7
Joined: Wed 05 Sep, 2012 12:10 pm
Contact:

Sự khác nhau giữa F5 và Ctrl+F5

Post by phuckhang190 » Wed 28 Aug, 2013 4:00 pm

Khi Dev cập nhật resource mới, chúng ta nên dùng Ctrl+F5 để load lại một trang web, thay vì nhấn F5.
1. Khi nhấn F5, Browser sẽ lấy dữ liệu (file, css...) mà cache đã lưu lại để xử lý, do đó không cập nhật được resource mới.
2. Khi nhấn Ctrl+F5, tất cả resource từ server sẽ được load lại, mà không lấy dữ liệu từ cache.

Tham khảo thêm tại đây:

Imagetvn
Admin
Posts: 4904
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Sự khác nhau giữa F5 và Ctrl+F5

Post by tvn » Wed 04 Dec, 2019 8:48 pm

1. Khi nhấn F5, Browser sẽ lấy dữ liệu (file, css...) mà cache đã lưu lại để xử lý, do đó không cập nhật được resource mới.
2. Khi nhấn Ctrl+F5, tất cả resource từ server sẽ được load lại, mà không lấy dữ liệu từ cache.
Trên máy mac thì là cmd + R là để load lại trang.
cmd + shift + R là để load lại hết resourcesPost Reply

Return to “Others - Các vấn đề khác”