Defect Detection Percentage - DDP

Nơi trao đổi thảo luận các thông tin liên quan đến Test plan.
Forum rules
Các bạn chỉ được post tất cả các thông tin liên quan đến Test plan tại đây.
Nên search trước khi post bài mới, mẫu test plan được post riêng ở Mục Template.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Defect Detection Percentage - DDP

Post by tvn »

DDP là một thước đo chất lượng kiểm thử dựa vào số lỗi phát hiện được ở các chặng phát triển và kiểm thử. Dưới đây là thông tin chi tiết về phương pháp đo lường này. Trong test plan sẽ mô tả rằng trong dự án đó sẽ áp dụng các thước đo nào để đánh giá chất lượng phần mềm và chất lượng hoạt động của nhóm QC.

Trong file đính kèm, bạn nhập vào các thông tin ở từng chặng, bạn có thể tính trên 2 chặng (thông thường là phía outsourcing và phía onshore) rồi click button Calculate thì sẽ được kết quả là bao nhiêu %

~~~~

The defect detection percentage (DDP) gives a measure of the effectiveness of the testing at a particular stage in the testing cycle. It is calculated as a ratio. The numerator is the number of errors found in that stage of testing. The denominator is the total number of errors found in that stage and in subsequent stages up to and including the stage at which the DDP is being measured.

For example, the DDP for stage 1 of the testing process after the completion of stage 2 is calculated as the number of defects found in stage 1 divided by the number of defects found in both stage 1 and stage 2. Suppose that 40 defects were found in stage 1 and 20 defects were found in stage 2. The DDP of stage 1 after stage 2 would be calculated as 40 divided by (40 + 20) = 67%

The form given below will allow the number of defects found in up to 4 stages of testing to be entered. A field is then provided to nominate a stage whose DDP is to be calculated. A second field allows the stage to be specified after which the DDP is to be calculated. In the above example, the number of defects found in stage 1 and stage 2 would be entered. Stage 1 would then be nominated as the stage whose DDP is to be calculated and stage 2 would be nominated as the stage after which the DDP is to be calculated.

Image
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “Test Plans - Kế hoạch kiểm thử”