Hỏi về LoadRunner 9.10

Chuyên đề thảo luận về Performance Testing
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Performance Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
thuhang208
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Mon 09 Mar, 2015 8:37 pm
Contact:

Hỏi về LoadRunner 9.10

Post by thuhang208 » Sat 21 Mar, 2015 3:42 pm

Cho mình hỏi lúc chạy Recording Summary thì nó hiện ra như thế này, làm cách nào để fix ạ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “Performance Testing - Kiểm thử hiệu năng”