Soap request thông qua https sử dụng Jmeter

Chuyên đề thảo luận về Performance Testing
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Performance Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
vukim
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Mon 18 Apr, 2011 10:37 am
Contact:

Soap request thông qua https sử dụng Jmeter

Post by vukim » Tue 04 Jul, 2017 5:20 pm

Chào mọi ngời,

Hiện tại mình đang có thắc mắc nhờ mọi người giúp như sau:
- Mình có một request dạng SOAP sẽ gửi request tới API của một web service dạng WSDL mình dựng 1 server ảo ( do chưa có server thật) và có thử gửi request này tới server ảo này ( mockservice) và đã nhận được response OK thông qua HTTP còn khi mình chuyển qua HTTPS thì bi báo lỗi. Mọi ngời có ai có kinh nghiêm tư vấn dùm mình làm thế nào để gửi được qua HTTPS với nha.

Cảm ơn,tvn
Admin
Posts: 4718
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Soap request thông qua https sử dụng Jmeter

Post by tvn » Thu 06 Jul, 2017 10:10 pm

Theo mình nghĩ, có thể do cái *webservice dạng WSDL* của bạn trên server ảo chưa được cấu hình sử dụng https (có bảo mật). Nên khi gửi request đến https thì nó ko có "ai" xử lý thông tin nên nó bị lỗi. Bạn nên nhờ dev kiểm tra giúp vấn đề này. Dưới đây là 1 ví dụ về việc cài đặt trang web sử dụng https (phải tạo các keys trước đó rồi mới đến bước cài đặt này:
...
II. Cấu hình cho các máy chủ https (Apache)
Trong file cấu hình chính của Apache là httpd.conf, gỡ bỏ # ở các dòng sau để bật module openssl
  • LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so​
    Include conf/extra/httpd-ssl.conf​
Giả sử bạn đặt các file giấy chứng nhận tại thư mục /usr/local/apache/conf/. Vậy thì bạn cấu hình file httpd-ssl.conf có nội dung như sau:
  • SSLCertificateFile /usr/local/apache/conf/server.crt​
    SSLCertificateKeyFile /usr/local/apache/conf/server.key​
    SSLCertificateChainFile /usr/local/apache/conf/my-ca.crt​
Nếu sau khi cấu hình và khởi động lại Apache mà bạn gặp thông báo "This Connection is Untrusted" khi truy cập bằng trình duyệt là đã thành công. Tất nhiên là "không đáng tin" rồi vì tự ta ký lấy mà! Bạn chỉ cần yêu cầu trình duyệt thêm giấy chứng nhận này vào danh sách đáng tin là xong.vukim
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Mon 18 Apr, 2011 10:37 am
Contact:

Re: Soap request thông qua https sử dụng Jmeter

Post by vukim » Fri 07 Jul, 2017 11:51 am

Cảm ơn tvn rât nhiều! Happy weekend :D :DPost Reply

Return to “Performance Testing - Kiểm thử hiệu năng”