SQL Injection là gì?

Chuyên đề thảo luận về Security Testing.
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Security Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4751
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

SQL Injection là gì?

Post by tvn » Fri 24 Sep, 2010 3:06 pm

Cơ sở dữ liệu(database) được coi như là "trái tim" của hầu hết các website. Đó chính là lý do mà việc bảo vệ Database của 1 website lại rất quan trọng để bảo vệ quyền lợi khách hàng, vận hành việc kinh doanh 1 cách hiệu quả.

Nhưng điều gì xảy ra khi bạn nhận ra rằng những dữ liệu đó không an toàn. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhận ra rằng có 1 lỗi bảo mật mới được phát hiện? Bạn sẽ trả lời ngay rằng bạn sẽ tìm kiếm 1 phiên bản sữa lổi (patch) hoặc nâng cấp ứng dụng lên version mới hơn. Nhưng bạn sẽ không ngờ rằng ,còn có 1 loại lỗi khác không thể nào trông chờ vào việc sửa chữa của hãng viết softwares vì lỗi này phát sinh là do...chính bạn. Lỗi SQL Injection (Chèn lệnh SQL).

Nếu bạn là tester của một dự án và bạn không có kỹ năng sử dụng SQL thì liệu bạn có thể hiểu được SQL Injection là gì không? Nếu chưa biết về SQL bạn có thể tự học SQL thông qua nhiều trang online và tài liệu trên mạng hoặc tham khảo khoá học SQL dành cho tester ở đây (khoá học SQL cơ bản dành cho Testers được thiết kế gói gọn trong 6 tiếng thực hành trên máy. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết Nội dung khoá học SQL for Testers ở đây).

Vậy SQL Injection là gì ?

Ngày nay các ứng dụng SQL ngày càng trở nên thân thiện hơn và dễ sử dụng hơn. Nhưng theo qui tắc bảo mật, cái gì càng dễ sử dụng và càng nhiều tính năng thì càng dễ bị tấn công và điều này hoàn toàn đúng với 1 số phiên bản của ngôn ngữ SQL mà tôi sẽ mô tả sau đây bằng 2 công nghệ thông dụng nhất hiện nay , ngôn ngữ ASP và Ms.SQL server.

Như bạn đã biết, ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) thông thường là sự kết hợp của những lệnh như SELECT , UPDATE hay INSERT... Như với SELECT, sau mỗi lệnh là sự trả về 1 số data cần thiết, vd như
SELECT * FROM Users WHERE userName = 'justin';
Định nghĩa WHERE userName = 'justin' có nghĩa rằng chúng ta múôn biết tất cả các thông tin (*) về username có tên là justin. Bởi vì ngôn ngữ SQL gần với câu nói tự nhiên , dễ hiểu như vậy nên nó đã nhanh chóng được tiếp nhận và nó cũng mở ra cơ hội cho việc khai thác lỗi SQL Injection bằng cách "nói thêm".

Bằng cách chèn thêm 1 vài dòng vào , hackers có thể gây ra sự nhầm lẫn của server và thực hiện 1 ý đồ khác ngoài mục tiêu của chương trình. Hãy xem xét ví dụ sau:

Thông thường , để kiểm tra đăng nhập 1 user, đa số website sẽ cung cấp 1 form như sau:

Code: Select all

<form name="frmLogin" action="login.asp" method="post">
Username: <input type="text" name="userName">
Password: <input type="text" name="password">
<input type="submit">
</form>
Khi users nhấn nút Submit, website lập tức chuyển data đến files login.asp qua hàm Request.Form . Sau đó , 1 câu SQL sẽ được thực hiện để xác định danh tính user này. Chúng ta có thể tạo 1 files login.asp như sau:

Code: Select all

<%
dim userName, password, query
dim conn, rS

userName = Request.Form("userName")
password = Request.Form("password")

set conn = server.createObject("ADODB.Connection")
set rs = server.createObject("ADODB.Recordset")

query = "select * from users where userName='" &
userName & "' and userPass='" & password & "'"

conn.Open "Provider=SQLOLEDB; Data Source=(local);
Initial Catalog=myDB; User Id=sa; Password="
rs.activeConnection = conn
rs.open query

if not rs.eof then
response.write "Logged In"
else
response.write "Bad Credentials"
end if
%>
Và sau đó , hãy tạo 1 database mẫu như sau:

Code: Select all

create database myDB
go

use myDB
go

create table users
(
userId int identity(1,1) not null,
userName varchar(50) not null,
userPass varchar(20) not null
)

insert into users(userName, userPass) values('admin', 'wwz04ff')
insert into users(userName, userPass) values('john', 'doe')
insert into users(userName, userPass) values('fsmith', 'mypassword')
Bây giờ nếu chúng ta nhập vào user:john và password:doe , thì câu SQL sẽ như thế này:

Code: Select all

select count(*) from users where userName='john' and userPass='doe'
Boom, chúng ta login được vào trong vì câu query hoàn toàn đúng và User John cùng với password là hiện hữu. Hãy dừng lại 1 chút ở đây , bạn hãy xem kỹ có phải bạn cũng đã làm như vậy đối với website của bạn và nó...không có lỗi. Nếu bạn trả lời là đúng , hãy đọc tiếp...Điều gì xảy ra nếu Hackers điền vào form như thế này:
User:john
password:' or 1=1 ##
Câu query trở thành
select * from users where userName='john' and
userPass='' or 1=1 ##'
Ms.SQL qui định tất cả những gì theo sau "##" đều là câu chú thích (Giống như dấu // trong C++) , do đó câu query bây giờ sẽ:
  • 1. Kiểm tra xem có username là john hay không ? ##> Có
    2. Kiểm tra xem 1 = 1 đúng hay không ? ##> Đúng
    3. Sau ## là chú thích , không quan tâm. ##> Đúng
Vì cả 3 điều kiện đều là đúng nên bạn sẽ login được vào tài khoản của john một cách dễ dàng mà không cần biết password của anh ta. 2 dấu ## để ở cuối câu SQL dùng để loại bỏ thông báo lỗi của MS.SQL vì còn 1 dấu ngoặc đơn (quote) của câu SQL chính thức.

Nào , bây giờ xem chúng ta có thể khai thác được gì nhiều hơn từ "chiêu" đơn giản này ? Bạn hãy nhìn lên Table Users mà bạn vừa tạo lúc nãy. Trong hầu hết các hệ thống , users cấp cao nhất (Administrator) thường là user được tạo ra đầu tiên và một biện pháp an toàn cơ bản là không bao giờ lấy tên User là Administrator , nhưng có hề gì nếu ta nhập vào:
Username: ' or 1=1 ##-
Password: [Bất cứ cái gì]
Câu SQL trở thành
select * from users where userName='' or 1=1
##' and userPass=''
Và boom , bạn đã trở thành Administrator và có mọi quyền hành để điều khiển website.

Việc nhập vào form của 1 website để khai thác lỗi SQL Injection là cách thường thấy nhất. Phần sau tôi sẽ hướng dẫn bạn 1 số cách khắc phục , nhưng trước hết chúng ta hãy xem thêm 1 vài ví dụ về khai thác lỗi SQL Injectionuyenhi
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 04 Mar, 2011 12:31 pm
Contact:

Re: SQL Injection là gì?

Post by uyenhi » Wed 05 Sep, 2012 9:11 am

Can you let me know how i can prevent SQL injectiontvn
Admin
Posts: 4751
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: SQL Injection là gì?

Post by tvn » Wed 05 Sep, 2012 12:41 pm

Dựa vào các lỗi thường gặp như trên, khi code bạn tránh nó thì là đã tránh được phần nào các lỗi sql injection rồi :D

Mời bạn xem thêm XSS - CROSS-SITE SCRIPTINGPost Reply

Return to “Security Testing - Kiểm thử bảo mật”