ISEB Syllabus - Tài liệu học ISEB

Đề cương và các tài liệu liên quan đến việc học và thi lấy chứng chỉ ISEB
Forum rules
Trong chuyên mục này, các bạn chỉ được post các thông tin liên quan đến ISEB
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

ISEB Syllabus - Tài liệu học ISEB

Post by tvn »

Information Systems Examinations Board (ISEB)
Software Testing

Syllabus

FOUNDATION CERTIFICATE

Chapter I: Principles of testing
Terminology; why testing is necessary; fundamental test process; psychology of testing; re-testing and regression testing; expected results and prioritisation.

Chapter II: Testing throughout the life-cycle
Models for testing; economics of testing; high level test planning; acceptance testing; integration testing in the large function and non-functional system; integration testing in the small; component testing and maintenance testing.

Chapter III: Dynamic testing techniques
Black and white box testing; black and white box techniques; and error guessing.

Chapter IV: Static testing
Reviews and the test process; types of review; and static analysis.

Chapter V: Test management
Organisation and configuration management; test estimation; monitoring and control; incident management; and standards for testing.

Chapter VI: Tool support for testing
Types of CAST tool (Computer-Aided Software Testing); tool selection and implementation.Post Reply

Return to “ISEB Study Material - Tài liệu học ISEB”