Chứng nhận hoàn thành khóa học tester basic, advanced

Hỏi đáp về các chứng chỉ khác
Forum rules
Hỏi đáp về các chứng chỉ khác
Post Reply
hongnhungcntt
Fresher Tester
Posts: 24
Joined: Fri 28 Oct, 2011 10:08 am
Location: Lâm Đồng
Contact:

Re: Chứng nhận hoàn thành khóa học tester basic, advanced

Post by hongnhungcntt »

Có chi nhánh ở TPHCM không anh chị ơi!
Em muốn học, hic...tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Chứng nhận hoàn thành khóa học tester basic, advanced

Post by tvn »

Ở HCM hiện tại thì không có chi nhánh của Trung tâm, nhưng nếu bạn nào muốn học Tester thì có thể tham khảo 2 lớp này Fresher TesterISTQBPost Reply

Return to “Others - Các chứng chỉ khác”