Verifpro - paypal, ebay, banks, crypto, docs and more!

Các bạn mới ra trường xin vui lòng post CV ở đây.
Hoặc có thể mail CV đến địa chỉ email testingvn.com@gmail.com để được giới thiệu việc làm phù hợp với bạn nhất và nhanh hơn.
Forum rules
Các bạn có mong muốn trở thành QA/QC/Tester có thể post CV của mình ở đây để các nhà tuyển dụng có thể tìm thấy bạn,
Hoặc có thể mail CV đến địa chỉ email testingvn.com@gmail.com để được giới thiệu việc làm phù hợp với bạn nhất và nhanh hơn.
Post Reply
sammy_0511
Hoc Tester
Posts: 6
Joined: Thu 23 Jun, 2016 4:50 pm
Contact:

Verifpro - paypal, ebay, banks, crypto, docs and more!

Post by sammy_0511 »

Verifpro - paypal, ebay, stripe, banks, crypto, docs and more!
Follow channel https://t.me/Verifpro_accounts to get more infoPost Reply

Return to “QA - QC - Tester mới ra trường”