@pump_upp - best crypto pumps on telegram !

Các bạn mới ra trường xin vui lòng post CV ở đây.
Hoặc có thể mail CV đến địa chỉ email testingvn.com@gmail.com để được giới thiệu việc làm phù hợp với bạn nhất và nhanh hơn.
Forum rules
Các bạn có mong muốn trở thành QA/QC/Tester có thể post CV của mình ở đây để các nhà tuyển dụng có thể tìm thấy bạn,
Hoặc có thể mail CV đến địa chỉ email testingvn.com@gmail.com để được giới thiệu việc làm phù hợp với bạn nhất và nhanh hơn.
Post Reply
Laralinh12s
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Thu 05 Nov, 2015 7:22 pm
Contact:

@pump_upp - best crypto pumps on telegram !

Post by Laralinh12s »

https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !Post Reply

Return to “QA - QC - Tester mới ra trường”