datebest.net - visit website and win smartphone!

Các bạn mới ra trường xin vui lòng post CV ở đây.
Hoặc có thể mail CV đến địa chỉ email testingvn.com@gmail.com để được giới thiệu việc làm phù hợp với bạn nhất và nhanh hơn.
Forum rules
Các bạn có mong muốn trở thành QA/QC/Tester có thể post CV của mình ở đây để các nhà tuyển dụng có thể tìm thấy bạn,
Hoặc có thể mail CV đến địa chỉ email testingvn.com@gmail.com để được giới thiệu việc làm phù hợp với bạn nhất và nhanh hơn.
Post Reply
NguyenVanChien
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Thu 16 Nov, 2017 8:59 pm
Contact:

datebest.net - visit website and win smartphone!

Post by NguyenVanChien »

https://datebest.net - visit website and win smartphone!Post Reply

Return to “QA - QC - Tester mới ra trường”