Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng và các lệnh của công cụ kiểm thử giao diện, chức năng Selenium.
tesths03
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Tue 03 Mar, 2015 10:12 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by tesths03 » Tue 03 Mar, 2015 10:16 am

Thanks :)Ngoc Huong
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Tue 28 Jul, 2015 10:26 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by Ngoc Huong » Fri 01 Apr, 2016 10:59 am

Cảm ơn anh nhiều ạ!miyu
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Thu 14 Jan, 2016 10:47 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by miyu » Wed 27 Apr, 2016 9:51 am

cảm ơn amimosa_steppe
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Wed 16 Jan, 2013 2:07 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by mimosa_steppe » Mon 20 Jun, 2016 9:14 am

Thanks anh!vominhtrungg
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Thu 13 Jun, 2013 10:56 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by vominhtrungg » Tue 23 Aug, 2016 5:04 pm

Thanks bạn !pholangthang
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Fri 18 Oct, 2013 11:43 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by pholangthang » Fri 07 Oct, 2016 3:00 pm

Cám ơn anh đã chia sẻ! ^^MinhPhuong0695
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Thu 16 Jun, 2016 8:57 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by MinhPhuong0695 » Tue 29 Nov, 2016 10:09 am

Thanks a nhiềuhieu nguyen ngoc
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 10 Mar, 2017 5:16 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by hieu nguyen ngoc » Sun 26 Mar, 2017 11:51 pm

Tks a nhiều ạ :)dao1812
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Mon 09 Nov, 2015 10:05 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by dao1812 » Mon 12 Nov, 2018 2:15 pm

Cảm ơn Anh!tuannguyentest
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Sun 10 Feb, 2019 11:01 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng selenium Tiếng Việt

Post by tuannguyentest » Sun 10 Feb, 2019 11:04 pm

cảm ơn anh !Post Reply

Return to “Hướng Dẫn Sử Dụng Selenium”